câu đối dùng khu lăng mộcâu đối dùng khu lăng mộ

Câu đối dùng ở mộ, khu lăng mộ, lăng thờ

Những mẫu câu đối thường được sử dụng cho khu lăng mộ đá , khu lăng thờ chung của gia đình và dòng họ.
Tổng hợp một số câu đối lăng mộ đá hay, dùng cho khu lăng mộ gia đình dòng họ. Các câu đối thể hiện đời sống văn hóa tâm linh, thờ phụng tổ tiên, giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

câu đối dùng khu lăng mộcâu đối dùng khu lăng mộ

câu đối dùng khu lăng mộ

1,
Nơi cát địa tổ tiên an nghỉ.
Chốn mộ phần con cháu viếng thăm.
2,
Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước.
Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.
3,
Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ
Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.
4,
Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả.
Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.
5,
Tổ đức cao minh tư phú ấm.
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.
(Phúc ấm nhớ về tổ đức sáng.
Nhân hòa thờ mãi, việc cháu con.)
6,
Phiến niệm truy tư truyền bản tộc.
Bách niên hương hỏa ức tiên công.
(Tấm lòng tìm hiểu về dòng họ
Trăm năm hương hỏa nhớ công xưa.)
7,
Công đức lưu truyền thiên cổ niệm.
Thạch bi ký giám ức niên hương
(Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ
Bia đá khắc ghi muôn thuở thơm.)
8,
Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh.
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh.
(nghìn năm thịnh tổ tiên xưa tích đức.
Trăm đời vinh, con cháu được nhờ ơn)
9,
Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh.
Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.
(Họ hàng tôn quý, chẳng phai mờ công danh muôn thuở.
Tổ miếu linh thiêng, còn tỏa sáng phúc đức nghìn thu)
10,
Mộ tiền đông hải thiên trùng lãng.
Lăng hậu trường sơn vạn nghiêm phong.