chân tảng đá đẹp

Video mẫu đá kê cột nhà đẹp

Video tổng hợp hơn 80 mẫu chân tảng đá, đá kê cột nhà đẹp.
tất cả hình ảnh trong video đều có tại trang mạng https://chantangda.net

Thay vì chọn từng sản phẩm chân tảng đá để xem khác hàng hãy xem qua video để xem lần lượt hết các mẫu đá kê cột đẹp của cơ sở đã chế tác.

Chú thích : trong vi deo có hai loại chân tảng chính là chân tảng bệt ( đá kê cột thấp ) cao 12cm đến 15 cm. Chân tảng đá bồng ( đá kê cột nhà cao ) 35cm đến 45 cm
các mẫu đá kê cột màu vàng có giá đắt hơn mẫu chân tảng bằng đá xanh thanh hóa.
Tất cả các sản phẩm đều được làm từ đá nguyên khối !

Chân tảng bồng

hình ảnh đá kê cột nhà đẹp

hình ảnh đá kê cột nhà đẹp

hình ảnh đá kê cột nhà đẹp

hình ảnh đá kê cột nhà đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

Chân tảng bệt

hình ảnh chân tảng đá đẹp

hình ảnh chân tảng đá đẹp

Save

Save