Cột đá đẹp

Giá cột đá làm nhà

Cột đá tính giá như thế nào ?

Cột bằng đá không có giá cụ thể, nó phụ thuộc vào kiểu dáng mẫu mã và kích thước. Cột thường đi cùng với đế cột hay còn gọi là chân tảng đá ở phía dưới, phía trên cột có đấu, cột đá ở giữa đấu và chân tảng.
Có hai loại cột đá là cột tròn và cột vuông mỗi loại cột đá cũng đi kèm với loại đá kê cột khác nhau.
Cột đá cao 1m9 bao gồm cả chân tảng và đấu giá khoảng 7 tr đến 8 tr tại bãi chưa tính tiền vận chuyển lắp đặt.
Cột bằng đá thường được sử dụng xây nhà cổ, nhà gỗ hoặc đình chùa…
Dưới đây là những mẫu cột đá đẹp của chúng tôi đã chế tác https://chantangda.net/danh-muc/cot-da

Cột đá vuông

Cột đá đẹp

Cột đẹp

Cột đá đẹp

Cột đẹp

Cột đá đẹp

Cột đẹp

Cột đá đẹp

Cột vuông

Cột đá đẹp

Cột vuông

Cột tròn

Cột đá tròn

Cột tròn

Cột đá tròn

Cột tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn

Cột đá tròn